Stränginstrument

Lafo Folkmusikcenter

Är en plattform för utbildning, fortbildning, utveckling och nätverkande inom folkmusiken för etablerade, nya och framtida kulturproducenter.

Folkmusikcentrets uppgift är att lyfta fram, bevara och upprätthålla musiken, dansen och traditionen inom folkkulturen i Svenskfinland. Folkmusikcentret samarbetar både nationellt och internationellt.

Läs mer

Åtta helgkurser 
med etablerade och professionella folkmusiker, -sångare och -dansare


Läs mer