Stränginstrument

Lafo folkmusikcenter

Startade som ett projekt finansierat av Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. 

Är en plattform för utbildning, fortbildning, utveckling och nätverkande inom folkmusiken för etablerade, nya och framtida kulturproducenter.


Folkmusikcentrets uppgift är att lyfta fram, bevara och upprätthålla musiken, dansen och traditionen inom folkkulturen i Svenskfinland. Folkmusikcentret samarbetar både nationellt och internationellt.

Läs mer


Helgkurser med etablerade och professionella folkmusiker, -sångare och -dansare

Läs mer