LaFolk – festival 2023

LaFolk – festival 2023

We want to thank all who participated in our first ever LaFolk festival.

See you again next year!

Lappfjärds damkör

Härkmeripurpuri dansarna

Jamkväll på Jungman

Utställning av folkdräkter och hantverk

Ö-Spel vid Jungman

Fiolbyggare Leif Kronqvist

Lapua Uusi Guinea på Jungman

Närpes Spelmansgille vid Jungman

AER i Cornerhuset

Allspel på Lafo

Tallari i Cornerhuset

I Fäälan på Jungman

Allspel med spontandans

Härkmeripurpuridansarna

Tjöck spelmanslag på Lafo

Roser Gabriel i Cornerhuset

Fredagens kongress och nätverksträff