Koulutuskokonaisuus ja ainutlaatuiset viikonloppukurssit

Viikonloppukurssien aikana osallistujilla on mahdollisuus tavata vakiintuneita ja ammattimaisia kansanmuusikkoja, -laulajia ja -tanssijoita. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä suoraan tutustumaan Suomen ruotsinkielisten alueiden perinteisiin. Keskus tarjoaa monipuolisia kursseja niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille, ja kurssien yhteisenä teemana on suuri kiinnostus yhteen tai useampaan kansankulttuurialueeseen.

Seuraavat kurssitAiemmat kurssit

Kurssimaksu

Kurssiviikonlopun maksu on 60 euroa + 20 euroa ruoka (2x lounas) – ja 20 euroa majoitus (sisältää aamiaisen).

Korvakuulolta oppimista

Kursseilla käytämme paljon korvakuulolta oppimista, ja opettelemme sillä tavoin monia kappaleita ja lauluja. Ajatuksena on kehittää ja/tai täydentää osallistujien repertuaaria ja he saavat samalla keskittyä omaan soittamiseensa ja ilmaisuunsa sekä mahdollisuuden kehittyä oman instrumentin soittamisessa tai painopistealueellaan. Opetus tapahtuu sekä ryhmä- että yksilö-opetuksena, ja kurssit räätälöidään jokaisen osallistujan tarpeiden pohjalta.<

Viikonloppukurssien teemana on kansanmusiikkiala sen koko laajuudessaan, ja niiden tarkoituksena on luoda selkeä kuva kansanmusiikkimaailman laajuudesta Suomen ruotsinkielisillä alueilla ja Suomessa, mutta myös muualla Pohjolassa. Soittaminen ja laulaminen yhdessä toisten osallistujien kanssa on myös tärkeä osa kurssia. Kansantanssi on konkreettinen esimerkki käyttömusiikin eri kappaletyyppien luonteenpiirteiden, tempon ja rytmin ”ruumiillistamisesta”.

Perinteensäilyttäjiä

Kurssien aikana opimme tuntemaan eri perinteensäilyttäjiä ja kuuntelemme eri arkistotallenteita. Tutustumalla perinteisiin sekä kappaleiden ja laulujen erilaiseen alkuperään ja monimuotoisuuteen kurssiosallistujat pääsevät osallisiksi kansanmusiikin monimuotoisuudesta. Sen jälkeen, kun on perusteellisesti tutustuttu eri perinteisiin ja tyylipiirteisiin, tulkitsemme kappaleita ja lauluja omalla tavallamme ja omasta näkökulmastamme. Kuuntelua, musisointia ja käytännön harjoituksia tehdään koko ajan rinnakkain.