Lafo Folkmusikcenter

Folkmusikcentret är en plattform för utbildning, fortbildning, utveckling och nätverkande inom folkmusiken för etablerade,
nya och framtida kulturproducenter bestående av spelmän, dansare och övriga utövare inom folkkulturen.

Folkmusikcentrets uppgift är att lyfta fram, bevara och upprätthålla musiken, dansen och traditionen inom folkkulturen.
Nätverket verkar i första hand i Svenskfinland men samarbetar både nationellt och internationellt. Genom att bevara och upprätthålla traditionerna
så att informationen sprids vidare, vill vi stärka den folkliga kulturen och det immateriella kulturarvet som vi har i Svenskfinland.

Lafo folkmusikcenter startade som ett projekt finansierat av Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. Projekttiden var 1.1.2022-31.12.2023

Vill du veta mera om finlandssvensk folkmusik kan du läsa och lyssna via länken här under.

Varför finlandssvensk folkmusik