LaFolk – festival 2023

LaFolk – festival 2023

Tack till alla medverkande, publik och finansiärer som bidrog till den fina stämningen på allra första LaFolk – festival.

Vi ses igen nästa år!

Lappfjärds damkör

Härkmeripurpuri dansarna

Jamkväll på Jungman

Utställning av folkdräkter och hantverk

Ö-Spel vid Jungman

Fiolbyggare Leif Kronqvist

Lapua Uusi Guinea på Jungman

Närpes Spelmansgille vid Jungman

AER i Cornerhuset

Allspel på Lafo

Tallari i Cornerhuset

I Fäälan på Jungman

Allspel med spontandans

Härkmeripurpuridansarna

Tjöck spelmanslag på Lafo

Roser Gabriel i Cornerhuset

Fredagens kongress och nätverksträff