Oktober 1-3.10.2021 – Folkmusik från Åland med Mästerspelmannen Siv Ekström

Oktober 1-3.10.2021 – Folkmusik från Åland med Mästerspelmannen Siv Ekström

Siv Ekström

är mästerspelman och en mycket erfaren pedagog och folkmusiker. Siv leder folkmusiklaget Kvinnfolk och undervisar vuxna nybörjare på fiol i gruppen Polkan går. Siv Ekström är klasslärare och fil.mag. med bland annat musikvetenskap och folkloristik i ämneskombinationen. Hon har jobbat som lärare på olika stadier och nivåer, både på fastlandet och på Åland.