9-10.3 Thomas von Wachenfeldt (SWE) och Janeta Österberg (FIN), Låtar i öst- & västerled

9-10.3 Thomas von Wachenfeldt (SWE) och Janeta Österberg (FIN), Låtar i öst- & västerled

Innan järnvägarna byggdes skedde kultur- och handelsutbyten främst via vattenvägarna. Vattnet förenade snarare än skiljde människor åt. Inte minst är detta giltigt rörande Sverige och Finland där kontakten genom historien i huvudsak skett via havet. Med människor följer naturligtvis även deras musik och många äro de exempel på melodier och stiluttryck som återfinns på bägge sidor av Bottenhavet. Detta kommer Janeta och Thomas att undersöka och presentera i denna kurs på Lafo folkmusikcenter. Dom kommer att lära ut låtar från Replot, Björkö i Finland och Nordanstig i Sverige.

 
Thomas von Wachenfeldt, är en klassiskt skolad violinist, tonsättare, riksspelman och musikforskare som specialiserat sig på tidig konst- och folkmusik. Wachenfeldt har turnerat som lärare och musiker i Europa och Nordamerika och arbetar till vardags som docent och lektor i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna och i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Han har medverkat som arrangör, producent och musiker på över 40 album och samarbetat med artister från många olika genrer och med några av Sveriges främsta orkestrar. 
 

Janeta Österberg studerar för närvarande folkmusik vid Sibeliusakademin. Hon är en erfaren solodragspelare men spelar också i många andra sammanhang och bl.a. i duon ”The Låtmores”.

Lördag 9.3

9.30-12:00 Kurs

(12-13 lunch)

13-16.30 Kurs

19:00 – 0:00 (Jammöjligheter och fri samvaro)

Söndag  10.3

9.30-12 Kurs

(12-13 lunch)

13-14 Kurs

Kurspris: 60 €

Logi: 20 € (inklusive 1x frukost)

Lunch och middag ordnas på närliggande restauranger eller om man vill värma färdigmat i elevköket. Ifall det blir ett högt deltagarantal på kursen så är skolans kök öppet och då kostar lunchen 10€

 

KursAnmälan

Kursen genomförs i samarbete med ICH North.