Folkmusik i Sydösterbotten

Projektet Folkmusik i Sydösterbotten är ett privat projekt under ledning av Tom Forsman och har finansierats som arbetsstipendium från Frans Henriksons fond. Folkmusik i Sydösterbotten samarbetar med Lafo folkmusikcenter.

Projektet samlar in, dokumenterar och levandegör folkmusik i Sydösterbotten, i första hand spelmansmusik från trakterna kring Närpes och Korsnäs.

De här trakterna har haft en väldigt rik folkmusik- och spelmanskultur, men saknar i dag egentliga traditionsbärare av den äldre folkmusiken.

I arkiv, inte minst hos Svenska Litteratursällskapet, finns ett digert material som inte utnyttjats och som delvis inte sett dagens ljus sedan det arkiverades. Det handlar bland annat om inspelningar med gamla spelmän gjorda från 1950-talet fram till slutet av 1980-talet.

Projektets mål

Projektets mål är att lyfta fram denna kulturskatt, göra den lättillgänglig för alla och levandegöra den på olika sätt och i olika format.

Under 2022 jobbar vi främst med att transkribera noter och berättelser och i övrigt samla in material. En del kommer också att publiceras under året bland annat i sociala medier, exempelvis i form av nyinspelningar eller snuttar ur arkiven.

Folkmusik i Sydösterbotten samarbetar med Lafo folkmusikcenter.

Kontaktuppgifter

För mera information om projektet går det bra att kontakta Tom Forsman, tom.forsman@live.fi eller +358505331271.

*FMI 234 foto 10: Perusspelmän vid Perus skola. Fr. v. Torsten Nyholm, Artur Nyholm, Otto Storfors, Valter Kronman, Selim Nyholm och Selim Kronman. Foto: okänd, odat.